Šesťmesačný mentoringový program pre 15 účastníkov zameraný na rozvoj zručností pre vedenie artového kina. Program je určený pre skúsenejších profesionálov. Bude rozdelený do troch sekcií, zahŕňajúce témy ako diverzita vo filmovom programovaní, ekologická udržateľnosť, nové ekonomické a inovatívne projekty. Možnosť nadväzovania kontaktov a akreditácie na medzinárodný filmový festival v Benátkach.

Program prebieha v angličtine.

Termín a miesto:
apríl – september, rôzne miesta/ hybridný formát

Pre koho?
prevádzkovateľov a ďalších pracovníkov artových kín

Kurzovné: 1 950 EUR (usporiadateľ kurzu ponúka štipendiá pre účastníkov z nových členských krajín a kiná s ekonomickými ťažkosťami)

Uzávierka prihlasovania:
25. 3. 2022

Viac informácií