Týždenný tréningový program pre 35 účastníkov zameraný na rozvoj zručností pre vedenie artového kina. Program je určený pre mladých profesionálov(rok praxe). Témy: ekologicky udržateľné kino, inovatívne modely artovej projekcie, digitálny marketing a analýza dát, rozpočty a plánovanie, technologický vývoj… Možnosť nadväzovania kontaktov a akreditácie na medzinárodný filmový festival v Benátkach.

Kurz prebieha v angličtine.

Termín a miesto:
31. 8. 2022 – 4. 9. 2022, San Servolo (Benátky)

Kurzovné: 1 950 EUR (usporiadateľ kurzu ponúka štipendiá pre účastníkov z nových členských krajín a kiná s ekonomickými ťažkosťami)

Uzávierka prihlasovania:
15. 4. 2022

Viac informácií