CinEast festival v Luxembursku ponúka možnosť prihlásiť hrané a krátke filmy do výberu na jedenásty ročník podujatia 2018. Festival sa koná od 4. do 21. októbra 2018.
INFO o festivale

Ukončenie prihlasovania: 30. 6. 2018
Link na prihlásenie filmu