Cinec je medzinárodným veľtrhom filmových technológií. Je jedným z najdôležitejších trhov v oblasti filmovej techniky zameraným priamo na relevantné cieľové skupiny profesionálov.

Cinec 2014 sa uskutoční od 21. do 23. septembra 2014 v M,O,C Events Center Mníchov, Nemecko.

Viac informácií o Cinec 2014

Kontakt:
Email