Koordinátor: Akademie Výtvarných Umění (Česká Republika)

Spoluorganizátori: ARTTODAY (Slovensko), ASOCIAŢIA TRANZIT RO. (Rumunsko), Lumen Photography Foundation (Maďarsko), REMONT – Independent Artistic Association (Srbsko), Udrženje Kreativno Usmereno Rešavanje Situacije (KURS) (Srbsko)

Popis projektu: Kolaboratívna iniciatíva šiestich centier súčasného umenia v Strednej a Východnej Európe s cieľom založiť platformu pre networking, vzdelávanie a umeleckú výmenu s celkovým zamerením na umeleckú kritiku v regióne. Zámerom projektu je vytvoriť konštruktívnu kritiku súčasného umenia v jednotlivých regiónov Európy, s dôrazom na potrebu vzdelávania v oblasti súčasného umenia. Close-up platforma poskytuje umelcom a kultúrnym pracovníkom príležitosť šíriť svoje vedomosti a nápady, zviditeľniť ich a tak zvýšiť povedomie o súčasnom umení a jeho naliehavých témach. Cieľom platformy je podporiť cirkuláciu ľudí a práce, ako aj medzikultúrny dialóg. Prínosom projektu je najmä to, že presahuje svoje hranice a je dostupný ľuďom aj z iného kultúrneho prostredia, než je krajina pôvodu tohto projektu. Z dlhodobého hľadiska, je Artyčok.TV platforma navrhnutá tak, aby uľahčila komunikáciu a vytváranie sietí medzi organizáciami, ktoré sa venujú súčasnému umeniu v jeho najrôznorodejšej forme, s osobitným zameraním na participáciu a dialóg medzi organizáciami s cieľom prekonať hranice súčasného diskurzu na poli umenia. Platforma sa snaží o neustály rast a expanziu na Európskej úrovni tým, že umožňuje a podporuje účasť nových partnerských organizácií z celej Európy. Platfomna Close-up sa bude zameriavať na vzdelávanie a možnosti šírenia poznania umelcov a kultúrnych manažérov s cieľom zvýšiť povedomie o ich práci. Výška grantu: 95,800 € Web koordinátora: www.avu.cz