Prvá zo série diskusií, ktorá ti priblíži, čo to vlastne ten kultúrny a kreatívny priemysel je.

 

KKP. Kultúrny a kreatívny priemysel. Pojem, na ktorý sme si dlho zvykali a dnes ho počujeme stále častejšie. No vieme vôbec čo kultúrny a kreatívny priemysel znamená a aký je jeho prínos pre spoločnosť? Aká je hranica medzi umením a KKP? Je nevyhnutné, aby každý kreatívec svojou tvorivou činnosťou zarábal? Aká podpora od štátu je potrebná? Čo je prínosom KKP pre lokálnu komunitu? Keď povieme „kreatívny priemysel“ myslíme to, čo sa po anglicky označuje ako Creative Industries alebo Creative Economy? Na čo nám vôbec je kreatívny sektor?

 

Možno tieto otázky vyznejú ako základné a máme pocit, že na ne odpoveď poznáme. Ak sa však pozrieme do detailov či konkrétnej KKP praxe, zistíme, že na všetky z nich existuje viacero pohľadov.

 

Hostia diskusie:

Zora Jaurová, expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel

Zuzana Duchová, koordinátorka z Creative Europe Desk Slovensko

Boris Meluš, šéf zodpovedný za stratégiu a rozvoj Nadácie Cvernovka

Moderuje Bohdan Smieška

 

https://kreativnecentrumnitra.sk/program/co-do-slaka-je-kkp-2/