SPOLOČNOSŤ: Continental Film 
SCHÉMA FINANCOVANIA: Automatická podpora kinodistribúcie
ČÍSLO VÝZVY: EACEA 25/2012
SUMA: 74 818 EUR