European Audiovisual Observatory na svojich webových stránkach ponúka denne aktualizovaný prehľad opatrení na podporu audiovizuálneho odvetvia v súvislosti s pandémiou COVID-19. Prehľad zahŕňa národné opatrenia v 41 európskych krajinách aj opatrenia na úrovni Európskej únie (napr. Programu Kreatívne Európa) a Rady Európy (vrátane Eurimages).
Prehľad je voľne k dispozícii na stiahnutie ako excelová tabuľka, v ktorej je možné vyhľadávať a filtrovať podľa rôznych kritérií, ako je krajina, typ opatrenia, sektor AV priemyslu. Nájdete ho tu.

Asociácia európskych národných filmových fondov EFAD (European Film Agencies Directors) združujúca fondy z 35 európskych krajín tiež vydala prehľad opatrení, ktoré prijímajú jej členovia. Obsahuje procedúry pre administráciu grantov v núdzovom stave, tiež prijaté alebo pripravované podporné opatrenia pre AV priemysel. Je priebežne aktualizovaný a dopĺňaný, nájdete ho tu.