Koordinátor: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia (Slovinsko) 

Spoluorganizátori: Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw (Belgicko), Gemeente Nijmegen (Holandsko), IBACN Emilia Romagna (Taliansko), Archeologický ústav Akademie věd ČR (Česká republika), Provinciaal Archeologische Museum Velzeke (Belgicko), Provinciaal archeologisch museum Ename (Belgicko), Research Institute for the Heritage (Holandsko), Roman-Germanic Commission of the German Archaeological Inst (Nemecko), Pamiatkový úrad SR (Slovensko), Université de Provence (Francúzsko), University of Rijeka, Faculty of Humanities & Social Sciences (Chorvátsko)

Popis projektu: Kultúrne dedičstvo ponúka hmatateľný dôkaz spoločnej kultúrnej minulosti európskych krajín: formuje časť  „duševnej DNA“  a stáva sa fenoménom Európy. Zároveň reprezentuje dôkaz a opodstatnenie Európy ako geo- kultúrnej entity. Následne v procese vytvorenia väčšej európskej súdržnosti zohrávajú pamiatkové inštitúcie významnú úlohu. Avšak ich fungovanie je striktne limitované národnými hranicami. Ak tieto inštitúcie chcú zohrať aj sociálnu úlohu v rámci Európy, tieto hranice sa musia prekročiť. Projekt Kolísky európskej kulúry chce posilniť práve tento proces.

Päťročný projekt štartuje historickou štúdiou s názvom Kráľovstvo Franskej ríše, zaoberajúcou sa obdobím rokov 850 až 1050 od Stredozemného po Severné more. Dôvodom výberu  bol fakt, že krajiny ležiace v tomto priestore sa stali kolískou vzniku EÚ v polovici minulého storočia.

Projekt má v úmysle protredníctvom spolupráce medzi partnermi z 10 krajín vyzdvihnúť význam európskej geo- kultúrnej minulosti v súvislosti so súčasnou európskou spoločnosťou. Jeho cieľom je prepojiť procesy tvorby indentity, spolupatričnosti a medzikultúrny dialóg smerom k hodnoteniu a pochopeniu našej minulosti.

Podstatnú časť projektu bude tvoriť výskum, ktorý bude zameraný na širokú verejnosť. Cesty Franskej ríše zohrajú významnú úlohu v rámci dopadu na verejnosť. Vybrané miesta pre tieto cesty predstavujú skutočnú kolísku európskej kultúry. Na základe udržateľných aktivít bude projekt pokračovať aj po ukončení získaného európskeho grantu.

Výška grantu: 2 140 000 €

Webová stránka: www.cradlesec.eu