Koordinátor: Galéria SPACE (Slovensko)

Spoluorganizátori: Approach Art Association (Maďarsko), Associazione 26cc (Taliansko), Centrum Kultury „Zamek“ (Poľsko)

Popis projektu: Crazycurators Biennale II. je jedným z najmenších bienále na svete. Je formou konštruktívnej kritiky megalomanských bienále, ktorých počet vo svete neustále narastá. Koncepcia je preto založená na úzkom výbere renomovaných kurátorov aktívne pôsobiacich v galerijnej praxi, ktorý pre bienále vyberajú vždy iba jedného umelca. Paradoxne tak strácajú možnosť byť kurátormi v pravom slova zmysle – a kurátorovať vlastnú samostatnú výstavu v rámci bienále. Podobne si bienále programovo nekladie ambíciu prispôsobiť výber umelca vopred určenej téme ani zadaniu, ktorá obvykle na podujatiach podobného charakteru musí byť mimoriadne abstraktná. Zámerná bezobsažnosť Crazycurators Biennale je na druhej strane vyvážená pomerne zavádzajúcim názvom podujatia. Jeden zo zúčastnených umelcov získa cenu “Crazycurators Award”. Víťaza vyberá porota zložená s participujúcich kurátorov.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť v slovenskom kontexte pravidelné medzinárodné umelecké podujatie týkajúce sa súčasného umenia, zameraného na širokú verejnosť – profesionálnu, ale aj laickú. Bienále sa sústreďuje na aktuálne, experimentálne a progresívne formy umenia a kurátorské stratégie. Najdôležitejším momentom je spolupráca kurátorov z rôznych európskych krajín, ich aktívna úloha v koncipované koncepcie bienále a výberu umelcov. Hlavným kritériom pre výber umelcov sú súčasné trendy v umení a reflexia súčasného umenia.Spoločná komunikácia kurátorov a umelcov, komorná atmosféra je charakteristickým znakom projektu vo všetkých jeho fázach, vychádzajúc pri tom z overených modelov podobných medzinárodných podujatí.

http://www.priestor.org/sk/137-crazycurators-biennale-iii/

Výška grantu: 72 150 €

\"\"