Táto publikácia ponúka prehľad o tom, ako sa projekty spolupráce v oblasti kultúry v rámci programu Kreatívna Európa vybrané v rokoch 2014 až 2020 zaoberali niektorou z troch politických priorít Európskej komisie (t. j. Európskou zelenou dohodou, rodovou rovnosťou a Európou vhodnou pre digitálny vek). Prezentované projekty ukazujú, ako je kultúrny sektor už plne v súlade s politickými prioritami Komisie, ktoré sa usilujú o dosiahnutie rodovej rovnosti, prispievajú k environmentálnej udržateľnosti a digitalizácii. Návrhy sa sústreďujú na to, ako môžu umelecké a kultúrne činnosti ponúknuť priestor na rozvoj posilneného občianstva a vybaviť tento sektor nástrojmi na vypracovanie inovatívnych a kritických prístupov k riešeniu týchto otázok.
 

Na stiahnutie