Program EÚ na podporu kultúrnych a kreatívnych odvetví. Program Kreatívna Európa, ktorého rozpočet sa v porovnaní s predchádzajúcim programom (2014 – 2020) zvýšil o 50 %, bude investovať do opatrení, ktoré posilňujú kultúrnu rozmanitosť a reagujú na potreby a výzvy kultúrneho a kreatívneho sektora.

Leták EC

Brožúra EC