Slovenský filmový ústav prijme projektového manažéra / manažérku kancelárie Creative Europe Desk Slovensko na zastupovanie počas materskej dovolenky.
Creative Europe Desk je slovenskou kanceláriou programu Európskej únie pre podporu kultúrneho sektora a audiovizuálneho priemyslu. 

Kvalifikačné predpoklady:

ukončené VŠ vzdelanie (1.stupeň), angličtina úroveň B2 (ďalší jazyk – francúzsky, nemecký – výhodou), práca s počítačom (MS Office, internet, skúsenosti s aktualizáciou webových stránok a s prácou s mailchimpom výhodou), znalosť audiovizuálneho prostredia, zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť.

Platové podmienky sú v zmysle platových tabuliek platných pre rok 2020 zákona č.553/2003 Z.z.

Nástup od 1. júla 2020.

Svoje žiadosti spolu so životopisom a motivačným listom posielajte do 20. júna 2020  na adresu:

vladimir.stric@cedslovakia.eu