V mene programu Kreatívna Európa MEDIA vám media-stands.eu ponúka možnosť zúčastniť sa fóra SERIES MANIA v Lille od 19. do 21. marca 2024.
SERIES MANIA Forum sa stalo miestom pre všetkých, ktorí sa podieľajú na tvorbe televíznych seriálov po celom svete.
Stánky Creative Europe MEDIA sa nachádzajú na všetkých dôležitých trhoch, pre vybraných filmových profesionálov poskytujú zázemie. Najviac dvaja ľudia za spoločnosť môžu využívať benefity v podobe priestoru na stretnutia s partnermi, kaviareň, medzinárodný tím na prijímanie správ a propagačný on-line katalóg.
Okrem týchto výhod ponúka stánok MEDIA aj možnosť zviditelnenia, miesto pre networking, výmenu nápadov…

Sme radi, že vám môžeme ponúknuť zľavnenú sadzbu akreditácie vo výške 110 € s DPH pre jednu osobu zo spoločnosti. Druhá osoba z tej istej organizácie môže využiť oficiálny znížený poplatok vo výške 368 EUR (vrátane DPH).

Ak máte záujem zúčastniť sa fóra na stánku MEDIA, vyplňte náš predregistračný formulár tu

Nájdite si čas a zaregistrujte svoje projekty tu