Radi by sme Vás informovali, že dňa 22. 9. 2021 bola publikovaná Správa o programe Kreatívna Európa za rok 2020.
Môžete si ju stiahnuť na tomto linku

Pandémia COVID-19 mala v roku 2020 bezprecedentný vplyv na kultúrny, sociálny a hospodársky život Európskej únie. Táto správa sa zameriava na to, akú úlohu v tomto mimoriadnom kontexte zohral program Kreatívna Európa, ako bol súčinný pri pomoci kultúrnemu a kreatívnemu ekosystému Európy pri odolávaní, zotavovaní a reštarte. Správa začína vo svojej prvej kapitole zdôraznením kľúčových politických iniciatív prijatých v roku 2020 s podporou programu Kreatívna Európa.
Európska komisia najmä v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 usporiadala koordinačné stretnutia na vysokej úrovni s členskými štátmi a podporila vytvorenie online platformy CreativesUnite, ktorá ponúka spoločný priestor pre kultúrne a kreatívne sektory na zdieľanie iniciatív v reakcií na krízu. V rámci programu Kreatívna Európa sa zároveň zaviedli opatrenia flexibility s cieľom uspokojiť nové a meniace sa potreby príjemcov. V roku 2020 sa medzi Európskym parlamentom a Radou dosiahla politická dohoda o návrhu nového programu Kreatívna Európa. Okrem toho sa rozpočet výrazne zvýšil o viac ako 80 % na základe EÚ-27.