Kurz určený účastníkom, ktorí sa chcú zdokonaliť a získať vysoko špecializované znalosti v oblasti animovanej simulácie.

Absolvent sa na kurze vedenom skúsenými lektormi naučí technicky aj umelecky ovládnuť a využiť programy Houdini, TouchDesigner, Unreal a kódovanie. Výstupom kurzu bude ukážka vlastnej simulácie absolventa, ktorý získa aj množstvo užitočných kontaktov a ďalších znalostí z odboru.

Termín a miesto
5. 9. – 25. 11. 2022, VIA University College, Viborg (Dánsko)

Kurzové: 2.850 EUR

Uzávierka prihlasovania
1. 7. 2022

Viac informácií