Cross Video Days (CVD) predstavuje unikátny trh, kde sa prezentujú inovatívne digitálne diela a štúdiá, ktoré ich produkujú. Tento rok CVD súbežne ponúka pomoc pri financovaní digitálnych diel vo fáze vývoja a financovanie aktivít produkčných spoločností, ktoré pracujú s technológiami AR/VR.

Podpora produkčných spoločností
Prihláste sa na VR/AR Investment booster a stretnite potenciálnych investorov

Stále väčší počet fondov a investorov už nepodporuje len priamo projekty, ale aj aktivity inovatívnych produkčných spoločností. Cross Video Days predstavuje tento rok nový model financovania pre spoločnosti, ktoré sa venujú produkcii filmov či hier a používajú ako prostriedok AR/VR/MR/360° technológie.
12 vybraných európskych spoločností dostane príležitosť predostrieť svoj podnikateľský plán pred panelom 15 medzinárodných investorov a erudovaných expertov na AR/VR/MR/360° priemysel.

Podpora filmov
Prihláste sa na Content Market a stretnite investorov v digitálnom priemysle

V kontexte neustáleho experimentovania a hľadania obchodných modelov v digitálnom audiovizuálnom priemysle, pomáha Content Market získavať zdroje financovania a maximalizovať šance na uvedenie diela na trhy.
Až 47% projektov, ktoré sa zúčastnili Cross Video Days ukončili produkciu a boli uvedené v nasledujúcich dvoch rokoch.
Prihlásiť sa môžu digitálne projekty vo fáze získavania finančných zdrojov v kategóriách:

– Interaktívne projekty
– Webové lineárne projekty
– Multi-platformové projekty
– Hry a kinematografické diela s použitím technológií AR/VR/360° 

Vybrané projekty budú mať príležitosť 30 minútovej one-to-one diskusie s expertmi, investormi, vysielateľmi…

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Termín:
2. – 4. 10. 2017, Paríž, Francúzsko

Uzávierka prihlasovania:
13. 6. 2017

Viac informácií

Kontakt:
Email