EDN a Documentary Campus v spolupráci s FINAS – The National Film Development Corporation Malaysia a MyDocs organizujú tréningový program Crossing Borders. Crossing borders spája filmárov a odborníkov z oblasti dokumentárneho filmu z Európy a Ázie, ktorí hľadajú prístupy na medzinárodné trhy.

Vybraní účastníci za zúčastnia workshopov, ktoré poskytnú komplexný pohľad na celý proces prípravy medzinárodnej koprodukcie.

Témy:
– ako vyvíjať príbeh
– vstup na medzinárodný trh
– prezentácia projektu
– distribúcia dokončeného filmu


Pozostáva z:
• Výboj príbehu s prihliadnutím na nové média a VR zameranie, 18-22. 7. 2017 | Kuala Lumpur, Malaysia
• Konzultácie s expertmi — september | Online
• Pitching a prezentácie — 24. –29. 10. 2017 | Lipsko, Nemecko
• Distribúcia a prezentácie potenciálnym nákupcom, financovateľom, sales agentom —  6. -9. 12. 2017 | Kuala Lumpur, Malaysia

Workshop je určený profesionálom z oblasti dokumentárneho filmu (tvorcovia, režiséri, producenti) z Európy a Ázie (najmä Juhovýchodnej Ázie) so skúsenosťami na domácom trhu, ktorí majú záujem produkovať dokumentárne filmy určené pre medzinárodné publikum.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
7. apríl 2017

Viac informácií a prihláška
Kontakt:
Email