Koordinátor: Centre for Central European Architecture (Česká republika)

Partneri: Centrum komunitného rozvoja Bratislava (Slovensko), Kortárs Építészeti Központ -Hungarian Contemporary Art (Maďarsko), KUD C3 (Slovinsko), Verein SOHO IN OTTAKRING (Rakúsko), VEREJNÝ PODSTAVEC (Slovensko)

 

Popis projektu: Suburbanizácia je v súčasnosti dominantný proces v európskych mestách. Cieľom projektu je inšpirovať obyvateľov miest aby pomohli vyriešiť problémy, ktoré sa týkajú nekontrolovanej suburbanizácie v miestach kde žijú. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť kreatívne pomôcky pre dlhodobý rozvoj miest cez umenie a kultúru.Na vyriešenie suburbánnych problémov úspešne je potrebné spolupracovať na európskej úroveni aby si experti mohli konzultovať svoje skúsenosti s rôznymi inštitúciami a v rôznych krajinách. Projekt je založený na dlhodobej spolupráci medzi partnermi a distribúciou informácií medzi sektormi a medzi generáciami. Počas projektu sa uskutoční 5 akcií v každom partnerskom meste- spolu 30. Každa akcia bude špecifická pre určitý typ predmestia a bude zahŕňať rôzne odvetvia.

 

Výška grantu: 135.000,00 €

 

Webová stránka: www.culburb.eu/