Komisia zavádza nový program mobility pre umelcov a kultúrnych pracovníkov vo výške 21 miliónov EUR
 
 
Nový projekt Culture Moves Europe sa stane trvalou akciou v rámci programu Kreatívna Európa a nadviaže na úspešný pilotný projekt I-Portunus, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2018 až 2022. Program vychádza z odporúčaní vyplývajúcich z tejto pilotnej fázy.
 
Bude ponúkať granty 
 
umelcom
kultúrnym subjektom
hostiteľským organizáciám
 
zo všetkých sektorov, na ktoré sa vzťahuje podprogram KULTÚRA, a z krajín zapojených do programu Kreatívna Európa. Osobitná pozornosť sa bude venovať začínajúcim umelcom.
 
Program má na nasledujúce tri roky rozpočet vo výške 21 miliónov EUR. Vďaka tomu bude môcť približne 7 000 umelcov, tvorcov a kultúrnych pracovníkov vycestovať do zahraničia na profesionálny rozvoj alebo medzinárodnú spoluprácu, koprodukciu, spoluvytvárať, prezentovať svoje diela novému publiku
 
Prvé výzvy sa očakávajú na jeseň 2022.