V rámci projektu Culture Moves Europe: vybraných viac ako 1800 príjemcov

V prvej výzve na individuálnu mobilitu boli vybraní umelci a kultúrni pracovníci zo 40 krajín, ktorí budú realizovať svoje projekty kultúrnej mobility cestovaním do inej krajiny programu Kreatívna Európa.

Geografické rozdelenie príjemcov grantov

Úspešné žiadosti prišli zo 40 krajín programu Kreatívna Európa, najmä z Nemecka, Talianska, Francúzska, Španielska, Ukrajiny (vrátane 4 virtuálnych projektov), Belgicka a Holandska.

Celkový počet príjemcov je relatívne úmerný počtu obyvateľov týchto krajín. Príjemcovia si na realizáciu svojich projektov vybrali 38 krajín a najobľúbenejšími destináciami mobility boli Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko a Holandsko.

Najobľúbenejšie zúčastnené odvetvia: vizuálne a scénické umenie, hudba

Počas prvých 8 mesiacov realizácie programu Culture Moves Europe bolo zabezpečené zastúpenie všetkých kreatívnych a kultúrnych odvetví, medzi ktorými boli z hľadiska počtu prihlášok menej zastúpené odvetvia architektúry, dizajnu a módneho návrhárstva a literárneho prekladu.

Naopak, vizuálne umenie a scénické umenie nasledované hudbou predstavujú takmer 85 % všetkých predložených žiadostí.

 

Výzva Culture Moves Europe sa vráti na jeseň

Úspešným uchádzačom blahoželáme a budúcim žiadateľom prajeme veľa šťastia!

Ak ste v predchádzajúcej prihláške neuspeli, môžete sa prihlásiť znova. Vyzývame umelcov a kultúrnych pracovníkov z nedostatočne zastúpených krajín a odvetví, aby sa prihlásili.

Nová priebežná výzva na individuálnu mobilitu umelcov a kultúrnych pracovníkov sa otvorí v októbri 2023.

VIAC TU