VÝZVA: Výberová podpora kinodistribúcie EACEA/23/2014

DÁTUM UZÁVIERKY: 4. december 2014

SPOLOČNOSŤ: Film Europe

PROJEKT: Das große Museum (r. J. Holzhausen, AT, 2014)

SUMA: 3 000 EUR