SPOLOČNOSŤ: Continental Film 
PROJEKT: De l’autre côté du périph (r. David Charhon, FR, 2012)
SCHÉMA FINANCOVANIA: Výberová podpora kinodistribúcie
ČÍSLO VÝZVY: EACEA 21/2012
SUMA: 2 500 EUR