Developing Your Film Festival je tréningový program pre profesionálov v oblasti filmových festivalov.Témy:

– strategické plánovanie s cieľom posilnenia a rozširovania festivalu,

– generovanie príjmu a práca s korporátnymi sponzormi,

– prieskum a vývoj publika: súčasné trendy v správaní sa publika a jeho filmová „spotreba“,

– stratégie programovania filmov a získavanie nového publika,

– komunikácia, zlepšovanie profilu, tvorba identity, zainteresovanie a vernosť publika.8. ročník podujatia Developing Your Film Festival sa uskutoční od 20. do 25. marca 2018 (Vilnius/Litva).Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.Uzávierka prihlasovania:

31. január 2018Viac informácií a prihláškaKontakt:

Email