MEDIA Salles organizuje v poradí už 11. rok tréningový kurz pod názvom DiGi Training: Nové technológie pre európske kiná budúcnosti, ktorý sa uskutoční od 9. do 13. júla 2014 v Mníchove.

Táto iniciatíva sa sústreďuje na nové technológie z pohľadu kín, je určená kinárom a zástupcom odborných združení a verejných inštitúcií, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o príležitostiach a rizikách digitálneho kina.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlášok:
30. máj 2014

Viac informácií, prihláška a predbežný program

Kontakt:
Email