Erich Pommer Institutorganizuje tréningový program pod názvom Digital Distribution: Maximizing Reach and Revenues, ktorý  sa uskutoční od 15. do 19. októbra 2016 v Berlíne / Nemecko

Workshop sa venuje digitálnej distribúcii, ktorá má producentom a distributérom pomôcť maximalizovať dosah a príjmy ich filmov.   

  • Najnovšie trendy a obchodné modely digitálnej distribúcie
  • Digitálne (samo-)distribúcia obsahu
  • Budovanie cieľového publika
  • Právny rámec
  • Nové zdroje príjmov
  • Prípadové štúdie

 

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.Uzávierka prihlasovania:

6. október 2017 

 

Viac informácií a prihláška

 

Kontakt:

Email