DIGITAL PRODUCTION CHALLENGE (DPCH) je európsky workshop zameraný na digitálne produkčné procesy. Bližšie sa pozrie na každý krok tohto procesu: od nakrúcania až po doručenie kópií.

Workshop je určený pre producentov, line producers, production managers a postprodukčných supervízorov.

DPCH sa uskutoční od 13. do 15. novembra 2014.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
16. september 2014

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email