DIGITAL PRODUCTION CHALLENGE II (DPCH II) je európsky workshop zameraný na digitálne produkčné procesy. Bližšie sa pozrie na každý krok tohto procesu: od nakrúcania až po doručenie kópií.

Workshop je určený pre producentov, line producers, production managers a postprodukčných supervízorov.

DPCH II sa uskutoční od 4. do 7. novembra 2015 (Vilnius/Litva).

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
15. september 2015

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email