Digital Production Challenge (DPCH II) je európsky workshop zameraný na digitálne produkčné procesy. Bližšie sa pozrie na každý krok tohto procesu: od nakrúcania až po doručenie kópií.

Workshop je určený pre producentov, line producers, production managers a postprodukčných supervízorov.

DPCH II 2016 sa uskutoční od 30. novembra do 3. decembra 2016 v Lisabone (Portugalsko).

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
4. október 2016

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email