DIGITAL PRODUCTION CHALLENGE II (DPCH II) je európsky workshop zameraný na digitálne produkčné procesy. Bližšie sa pozrie na každý krok tohto procesu: od nakrúcania až po doručenie kópií.
 
Workshop je určený pre producentov, line producers, production managers a postprodukčných supervízorov.
 
DPCH II 2017 sa uskutoční od 28. novembra do 1. decembra 2017 v Amsterdam (Holandsko).
 
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.
 
Uzávierka prihlasovania:
27. september 2017
 
Viac informácií a prihláška 
 
Kontakt:
Email