9. decembra 2021 – 14:00 – 16:15
Druhá pilotná fáza programu i-Portunus na podporu jednotlivých umelcov a kultúrnych profesionálov sa práve blíži ku koncu. V súlade s cieľom Európskej komisie vytvoriť schému mobility ako trvalú akciu v rámci programu Kreatívna Európa a na základe doterajších skúseností z i-Portunus sa toto podujatie snaží poskytnúť inšpiráciu pri vytváraní novej a životaschopnej schémy udržateľnej mobility pre umelcov a odborníkov z kultúry v Európe, ktorý je otvorený a prístupný všetkým, pričom zohľadňuje environmentálne záujmy a vplyv zmeny klímy.
Program je dostupný tu: https://www.i-portunus.eu/wp-fuut/wp-content/uploads/2021/11/i-Portunus-conference-programme-confirmed.pdf
\"\"