6. mája 2021 o 18.15 Online diskusia s projektovými manažérmi troch slovenských miest, ktoré postúpili do finále súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 na Slovensku.
 
Účastníci online diskusie:
Lucia Dubačová, projektová manažérka kandidatúry mesta Trenčín
Christian Potiron, projektový manažér kandidatúry mesta Žilina
Marián Tesák, projektový manažér kandidatúry mesta Nitra
Bohdan Smieška, moderátor, KU.BA – Kultúrna Bratislava
 
Live stream diskusie bude dostupný na https://zije.klubluc.sk/
 
 
Okruh diskutovaných tém:
 
Čo je základnou charakteristikou stratégií a navrhovaného umeleckého programu troch miest, ktoré sa v súťaži dostali do finále? Ako jednotlivé projektové stratégie vznikali, z akého typu poznania vychádzali a s kým všetkým projektové tímy miest
spolupracovali? Aké kľúčové dopady na rozvoj mesta/regiónu v užšom rámci (kultúrna infraštruktúra, kultúrni aktéri) aj širšom rámci (udržateľnosť, verejnosť, kvalita života) sú vďaka zisku titulu očakávané? Ako možno dobre zhodnotiť dosiaľ
naakumulovaný strategický kapitál v prípade finálového neúspechu? Aké špecifické prínosy pre kultúrnu verejnosť, kultúrnych aktérov pôsobiacich v tzv. nezriaďovanej (nezávislej) kultúre a v zriaďovanej kultúre prinášajú projekty Nitry, Trenčína a Žiliny?
 
Napriek súťažnému rámcu uchádzania sa o titul, existuje potenciál na následnú spoluprácu medzi dnes súperiacimi mestami?
Titul „Európske hlavné mesto kultúry“ sa udeľuje od roku 1985. Jeho rozsah aj záber sa odvtedy nevídane zvýšil. Dnes je jednou z najprestížnejších vysoko profilových kultúrnych akcií v Európe. Jeho ambíciou je prispieť k udržateľnému rozvoju miest a ich okolia prostredníctvom dlhodobého ovplyvnenia ich kultúrnej, spoločenskej aj ekonomickej situácie. Európske hlavné mestá kultúry sa považujú za laboratóriá strategických investícií do kultúry na miestnej a regionálnej úrovni. Od svojho vzniku
bol titul EHMK udelený viac ako 60 mestám naprieč Európskou úniou. Cieľom tejto iniciatívy je prezentovať rozmanitosť európskych kultúr, podporovať kultúrnu spoluprácu a reflektovať súčasné európske témy a výzvy. V roku 2026 bude nositeľom titulu jedno slovenské a jedno fínske mesto.
 
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.