Nový európsky Bauhaus je iniciatíva, ktorá kombinuje rozhodnutia vysokej politiky s praxou kreatívneho priemyslu. Nemalo by ísť o čisto filozofický a diskusný formát, ale vychádza z potrieb Zelenej dohody (Green Deal). Nastoľuje dialóg medzi vedou a technológiou, umením a sociálnym začlenením v úsilí o dizajn, ktorý nájde riešenia na každodenné problémy. Cieľ je jasný – zníženie emisií a kvalitnejší život. Pri tvorbe (nového) životného prostredia dostávajú slovo aj architekti a dizajnéri. Ako budeme – doslovne – budovať novú Európu? Povieme si o nových materiáloch a nových prístupoch.

moderuje: Zuzana Duchová, kurátorka

\"\"

Nora Vranová, architektka

Pôsobí ako podpredsedníčka Slovenskej komory architektov, agenda udržateľnej architektúry, členka zdruzenia Manifest 2020 – oficiálny partner Nového európskeho Bauhausu na Slovensku

Architektúru vníma ako prirodzený stav vecí okolo nás, ako organizáciu priestoru. Tie najkrajšie architektonické objekty boli objavené, nie vytvorené. Úlohou architekta je “len” zorganizovať všetky vstupy do harmonického a funkčného celku – či už ide o záhradný altánok alebo urbanistickú štúdiu.

Maroš Schmidt, Riaditeľ Slovenského centra dizajnu

Narodil sa 21. augusta 1978 v Bratislave. Po gymnáziu vyštudoval VŠVU, odbor Transport dizajn (2004). V roku 2002 absolvoval stáž vo výskumno-vývojovom centre Volkswagen Wolfsburg, neskôr pracoval ako dizajnér na voľnej nohe. Ako externý pedagóg prednáša od roku 2012 Dejiny automobilového dizajnu na VŠVU. V roku 2013 spoluzakladal občianske združenie Ostblok, ktoré mapovalo československý dizajn v období rokov 1945 – 1992. V rámci projektu Made in Czechoslovakia vystavoval československý dizajn a prednášal o dejinách dizajnu v mnohých mestách Slovenska.

Knižnica materiálov LOMA aktuálne zhromažďuje viac ako 50 vzoriek experimentálnych materiálov z celého sveta. Nájdete v nej rôzne druhy plastov, kovov, prírodných materiálov a textilu, ale aj rôzne materiálové prieniky ako napríklad drevená koža.

Andrea Borská, architektka

Absolventka Fakulty architektúry Technickej Univerzity vo Viedni. V rokoch 2004 – 2011 spolupráca v ateliéroch v Mníchove a Bratislave, od roku 2011 autorizovaná architektka, členka Slovenskej komory architektov.
Počas svojho pôsobenia v rokoch 2012 – 2017, ako vedecká asistentka na Inštitúte pre projektovanie nosných konštrukcií a inžinierskych drevostavieb na TU Wien, sa profesijne zamerala na trvalo udržateľné procesy v rámci architektúry. S profesorom Wolfgangom Winterom vypracovala a uviedla do programu štúdia univerzity ekologický modul efektívneho využívania prírodných zdrojov pri stavbe drevených a kombinovaných stavieb v mestskom priestore, ktorý zahŕňa sedem tematicky súvisiacich predmetov pre master študentov ako napr. ekologické a ekonomické plánovanie a následná realizácia, technické základy projektovania konštrukcií, či vysoko efektívne využívanie prírodných zdrojov. Od roku 2014 sprevádza ako jeden z architektov spoločnosti Cityscape a architectural tours odborníkov aj laikov po súčasnej ukážkovej architektúre vo Viedni, so zameraním na trvalo udržateľné stavby.