Koordinátor: NOVÁ SÍŤ o.s. /NEW WEB, public association (Česká republika)

 

Partneri: A4 – Associations for Contemporary Culture (Slovensko), Chorea theatre association (Poľsko), Društvo Gledališče Glej (SIovinsko), Entré Scenen (Dánsko), Festival Plartforma by artists group „Fish eye“ (Litva), L1 Independent Dancers´ Partnership Union (Maďarsko), Schloss bröllin e.V. (Nemecko)

 

Popis projektu: Cieľom projektu je podpora začínajúcich umelcov, ich kreatívneho rastu a výmeny skúseností, medzikultúrnych kompetencií, transnárodnej mobility a dobrého profesionálneho znovu spojenia umeleckých kolegov z celej EU. Projekt vytvára 4 programové bunky:

LAB rezidencie, workshopy, školu kritického písania

MATRIX umelecké koprodukcie

HELIX festivalovú sieť v partnerských krajinách

CODE cirkuláciu nových diel

DNA prispieva k celoživotnému vzdelávaniu, otvára témy arogancie a ignorácie, dotkne sa role domácej kultúrnej obrany a pokúsi sa o vytvorenie významu európskej identity.

 

Výška grantu: 200.000,00 €

 

Webová stránka projektu: dna-project.eu/