DOK.Incubator ponúka slovenským a českým filmárom celoročný individuálny couching pod vedením európskych filmových profesionálov. Hľadáme projekty, ktoré sú vo fáze nakrúcania či v postprodukcii, podmienkou je aspoň 50% nakrúteného materiálu. Detailný program nasleduje nižšie.

Okrem intenzívnej práce na dramaturgii, stratégii financovania a distribúcie je cieľom štipendií prepojiť českých a slovenských dokumentaristov s producentmi, režisérmi a strihačmi z celej Európy a umožniť im tak budúce koprodukcie.

Vrámci celoročného individuálneho programu, ktorý spoločne prispôsobíme potrebám projektu, ponúkame:
– Intenzívnu prácu v strižni pod vedením špičkových európskych dramaturgov na workshope v Třešti
– Feedback od zahraničných lektorov ohľadne potenciálu filmu na mezinárodnej scéne
– Podporu dofinancovania filmu z mezinárodných zdrojov
– Priebežné individuálne konzultácie nových verzií strihu, stratágie distribúcie a práce s divákmi
– Prepojenie so zahraničnými účastníkmi DOK.Incubatoru, uľahčujúce  koprodukc
– Možnosť ďalej pracovať na filme na festivaloch DOK.Leipzig a IDFA

Hľadáme tímy dokumentárnych filmov v priebehu nakrúcania a tiež v postprodukcii. Podmienkou je mať aspoň 50% nakrúteného materiálu.

Uzávierka prihlášok je  30. marca 2016.

Prihlášky zasielajte online TU. Súčasťou prihlášky je i nakrútený materiál.

Jednotlivým týmom a ich projektom ponúkame individuálny program, zostavený z nasledujúcich možností:
Workshop v Třešti (1. týždeň v máji)
Režisér, producent a strihač sa v rámci štvordňového workshopu zúčastnia individuálnych konzultácií dramaturgie a stratégie financovania, distribúcie a práce s divákmi a zoznámia se s lektormi a účastníkmi medzinárodného workshopu DOK.Incubatoru: producentmi, režisérmi a strihačmi z celej Európy. Viac o workshope a lektoroch nájdete tu.

Individuálne konzultácie strihu a produkcie – Praha
S lektormi produkcie a dramaturgie sa opäť stretnete v lete, podľa individuálnych potrieb Vašich filmov. Budete môcť opäť konzultovať rozvíjajúcu sa dramaturgiu filmu, nové verzie strihu, produkciu i financovanie a to priamo vo Vašej strižni.

Cesta na festival DOK.Leipzig, DE
V Lipsku môžete nahliadnuť do zákulisia veľkého medzinárodného festivalu, stretnúť sa s ľuďmi, ktorí vyberajú filmy do súťaže aj organizátormi koprodukčného fóra. Spoznáte konkrétne možnosti, ako festival efektívne využiť v prospech svojho filmu.

Účasť na IDFAcademy, 18. – 21.11. festival IDFA Amsterdam, NL
Najvýznamnejší európský dokumentárny festival Vám otvorí svoju vzdelávaciu sekciu IDFAcademy, ktorá podporuje nastupujúcu generáciu filmových profesionálov a ponúka nielen prednášky, ale aj konzultácie filmov so skúsenými producentmi, sales agentmi a odborníkmi na nové média.

Štipendia DOK.Incubatoru pokrývajú všetky konzultácie lektorov a akreditácie na festivaly DOK Leipzig a IDFA a prispievajú na ubytovanie a cestovné náklady účastníkov. Workshopy a konzultácie prebiehajú v angličtine.

 

Podujatie finančne podporil: