DOK.Incubator je medzinárodný workshop zameraný na dokumentárne filmy vo fáze hrubého strihu určený pre 8 vybraných tvorivých tímov (producent-režisér-strihač) s projektom.

DOK. Incubator pozostáva z:
1. session: 2. – 5.5.2016, Třešť/CZ

– maximalizácia potenciálu filmu (intenzívne individuálne stretnutia so zameraním na strih, špecifickú distribučnú stretégiu)
2. session: 4. – 10.7.2016, Banská Štiavnica/SK
– zameranie na vytvorenie špecifickej marketingovej stratégie, cizelovanie vhodnej distribučnej stratégie, a rozširovanie znalostí o medzinárodnom filmovom trhu
3. session: 12. – 19.9.2016, Nordisk Panorama, Malmö/SE
– príprava účastníckych tímov na oficiálnu prezentáciu ich projektov pred profesionálmi z odvetvia

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

3. marca 2016 DOK.Incubator organizuje pre záujemcov večeru, kde sa môžu zoznámiť s programom.
V prípade záujmu sa môžete nahlásiť u p. Silvii Dydňanskej

Uzávierka prihlasovania projektov:
22. február 2016

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email