Prihláste svoj rough-cut projekt na medzinárodný workshop dok.incubator

dok.incubator pozýva režisérov, strihačov a producentov na šesťmesačný intenzívny workshop, na ktorom sa pod vedením skúsených zahraničných lektorov pracuje na vývoji filmov v strižni. Osem vybraných medzinárodných tímov v zložení režisér, strihač, producent čaká polročná intenzívna práca na strihu, marketingovej a distribučnej stratégii, s cieľom nájsť pre svoj film najlepší spôsob rozprávania a oslovenia divákov po celom svete. 

Tvorivé tímy sa zúčastnia troch týždenných pracovných stretnutí – workshopov (presné termíny a miesta konania budú upresnené) 

1.       workshop: apríl 2018 – filmy v štádiu hrubého strihu

2.       workshop: jún 2018 – filmy v štádiu neskoršieho strihu

3.       workshop: september 2018 – filmy tesne pred dokončením

Pokiaľ načasovanie vášho projektu nezodpovedá harmonogramu medzinárodného workshopu, je možné projekt prihlásiť na jar do menšieho workshopu pre slovenských profesionálov. Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania projektov:
31. január 2018

Viac informácií