Medzinárodný workshop pre dokumentárne filmy určený pre projekty v štádiu hrubého strihu.
Osem vybraných medzinárodných tímov v zložení režisér, strihač a producent počas troch týždenných workshopov v priebehu 6 mesiacov intenzívne pracujú na strihu, marketingovej a distribučnej stratégii, s cieľom nájsť pre svoj film najlepší spôsob rozprávania a osloviť divákov po celom svete.
 
Termín a miesto:
1. workshop: apríl 2020, SK – filmy v štádiu hrubého strihu
2. workshop: jún 2020, CZ – filmy v štádiu neskorého strihu
3. workshop: september 2020, SE – takmer dokončené filmy budú predstavené v rámci Nordisk Panorama 2020, kde nasledujú stretnutia s poprednými festivalovými programermi, sales agentami a zástupcami európskych televízií
 
Podmienky účasti: znalosť angličtiny, osobné účasť na všetkých workshopoch
 
Uzávierka prihlasovania: 
29. 1. 2020
 
Viac informácií