2. – 8. júla 2016 sa v Smoleniciach uskutoční medzinárodný strihačský workshop pre dokumentárne filmy pod vedením európskych filmových profesionálov. DOK.Incubator pozýva slovenských filmárov konzultovať svoje projekty vo fáze výroby (aspoň 50% nakrúteného materiálu) či postprodukcie. V rámci workshopu môžu tímy v zložení režisér, producent a strihač získať spätnú väzbu z medzinárodnej perspektívy, dramaturgickú analýzu a rady pri príprave distribučnej a marketingovej stratégie. Medzi lektorov patria napríklad strihačky Anne Fabini (Nemecko) a Yael Bitton (Švajčiarsko) či sales agentka Maëlle Guenegues (Francúzsko) z CAT &Docs.

Uzávierka pre projekty vo fáze nakrúcania či v postprodukcii je 20. mája 2016. Viac informácií a prihlášku, povinnou súčasťou ktorej je i nakrútený materiál, nájdete TU.

Pre študentov dokumentu, strihu a produkcie VŠMU bez vlastného projektu DOK.Incubator ponúka možnosť zúčastniť sa workshopu ako pozorovateľ.

Prihláška pre študentov sa nachádza TU.


Podujatie finančne podporili:

\"\"     \"\"

  Workshop DOK.Incubator organizuje DOK.Incubator (CZ) v spolupráci s Asociáciou nezávislých producentov (SK).