Uzávierka prihlasovania: 13. 2. 2023
Dok.incubator ponúka slovenským tímom intenzívny workshop, do ktorého sa môžu prihlásiť so svojimi pripravovanými celovečernými dokumentárnymi filmami vo fáze neskorého nakrúcania a postprodukcie. Program workshopu sa sústredí nielen na strih, ale aj na marketingové a distribučné stratégie.
Termín a miesto:
1. session: apríl v Banskej Štiavnici
2. session: jún v Olomouci
3. session: október / online
Uzávierka prihlasovania:
13. 2. 2023