Medzinárodný workshop pre dokumentárne filmy určený pre projekty v štádiu hrubého strihu.
Osem vybraných medzinárodných tímov v zložení režisér, strihač a producent počas troch týždenných workshopov v priebehu 6 mesiacov intenzívne pracujú na strihu, marketingovej a distribučnej stratégii, s cieľom nájsť pre svoj film najlepší spôsob rozprávania a osloviť divákov po celom svete.

Termíny
1. workshop: apríl 2022 – ROUGH CUT
2. workshop: jún 2022 – FINE CUT
3. workshop: september 2022 – NEAR PICTURE LOOK

Podmienky účasti: znalosť angličtiny, osobná účasť na všetkých workshopoch

Uzávierka prihlasovania: 26. 1. 2022
Viac informácií
Kontakt: info@dokincubator.net