DOK.Incubator podporuje slovenské filmy nielen v postprodukcii, ale už počas nakrúcania, aby im pomohol zaostriť tému, nájsť svoj vlastný uhol pohľadu, ale aj dofinancovať film z medzinárodných zdrojov.

Tímom 3 vybraných projektov ponúkame prísť na workshop DOK.Incubator v Banskej Štiavnici a získať vlastný individuálny program, vychádzajúci z potrieb vášho filmu.

DOK. Incubator ponúka:
1. Individuálnu konzultáciu, 22. – 28.8.2015, Banská Štiavnica, SK
Režisér, producent a strihač sa zúčastnia workshopu DOK.Incubatoru: získajú možnosť individuálnej konzultácie dramaturgie a stratégie financovania, distribúcie a práce s divákmi a zoznámite sa s lektormi, producentmi, režisérmi a strihačmi z celej Európy.

Podľa individuálnych potrieb filmov môžete cestovať s delegáciou DOK.Incubatoru na kľúčové európske festivaly:
1. Industry Tour po festivale DOK Leipzig, 26. – 29.10.2015, Lipsko, DE
V Lipsku môžete nahliadnuť do vnútra veľkého medzinárodného festivalu, stretnúť sa s ľuďmi, ktorí vyberajú filmy do súťaže a organizátormi koprodukčného fóra. Spoznáte konkrétne možnosti, ako festival pre svoj film efektívne „použiť“.

2. Účasť na IDFAcademy, 19. – 22.11.2015, Amsterdam, NL
Najvýznamnejší Európsky dokumentárny festival Vám otvorí svoju vzdelávaciu sekciu IDFAcademy, ktorá podporuje nastupujúcu generáciu filmových profesionálov a ponúka nielen prednášky, ale aj konzultácie filmov skúsenými producentmi, sales agentmi a odborníkmi na nové média.

Štipendiá DOK.Incubatoru pokrývajú všetky konzultácie lektorov a akreditácií festivalu DOK Leipzig. Účastníci si sami hradia ubytovacie a cestovné náklady.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
26. jún 2015

Súčasťou online prihlášky je ukážka už nakrúteného materiálu.

Viac informácií a prihláška