Od 27. októbra do 2. novembra 2014 sa v Lipsku (Nemecko) uskutoční 57. ročník festivalu dokumentárneho a animovaného filmu DOK Leipzig.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierky prihlasovania filmov:
15. máj 2014 (pre filmy dokončené pred 1. májom 2014)
10. júl 2014 (posledný termín prihlásenia filmu)

Viac informácií o festivale a štatút

Kontakt:
Email