Medzinárodný seminár & workshop

8.- 9. september 2015
Kursalon, Piešťany

 

Organizátori:
Cinematik Piešťany
European Documentary Network (EDN)
Creative Europe Desk Slovensko

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.

DOX IN VITRO (dokumentárne projekty v skúmavke), je dvojdňový seminár a workshop, tematicky zameraný na fázu vývoja dokumentárnych projektov. Hlavným partnerom a odborným garantom projektu je European Documentary Network (EDN). Je určený mladým a začínajúcim producentom a tvorcom dokumentárnych filmov zo Slovenska a zo susediacich štátov. EDN poskytne po skončení podujatia vybraným projektom ďalšie možnosti prezentácie projektov na európskych fórach, ktoré spoluorganizuje.

SEMINÁR (8. september 2015)
Seminár sa zameria na stavbu príbehov dokumentárnych filmov a na dôležité prvky ich naratívnej konštrukcie. Predstaví prístup renomovanej televíznej spoločnosti ku koprodukciám s nezávislými producentmi.

Témy:
– konštrukcia dokumentárneho filmu. Jesper Osmund a Ove Rishøj Jensen sa zamerajú na no, ako stavať dokumentárne príbehy. Nebude to bežný pohľad na príbehovú štruktúru dokumentárnych filmov, ktorý sa sústreďuje na postavy, naratívne oblúky, zasadenie a východisko príbehu a jeho „vyvrcholenie“. Majú v úmysle priniesť odlišný pohľad na to, čo základné prvky tvorby dokumentárneho filmu skutočne sú. Svoju prezentáciu vybudujú na príkladoch scén a úryvkov zo súčasných dokumentárnych filmov.

– zodpovedný dramaturg (commissioning editor) ako zdroj tvorivých nápadov. Hanka Kastelicová predstaví tri projekty, ktoré ako zodpovedná dramaturgička vybrala pre HBO Europe. Prostredníctvom týchto prípadových štúdií publiku objasní:
a) Prečo vybrala práve ten konkrétny projekt a čo ju k tomu viedlo?
b) Aký bol jej tvorivý vklad a ako prebiehala tímová práca na takomto projekte?
c) Ako sa pôvodne prezentovaná idea projektu menila a vyvíjala a čo z nej v dokončenom filme zostalo?

WORKSHOP (9. september 2015)
Workshop je vašou príležitosťou vyvíjať svoj dokumentárny projekt pod vedením renomovaných medzinárodných odborníkov v oblasti dokumentu. Získate podnety a spätnú väzbu k dôležitým rozhodnutiam týkajúcim sa ďalšieho vývoja, vrátane naratívnej štruktúry, vizuálneho štýlu a potenciálnych možností financovania. Celý tento proces prebieha v malých skupinách pod tvorivým dohľadom medzinárodných profesionálov.

Vybraní účastníci s projektom budú mať možnosť počas celodenného workshopu konzultovať svoje projekty s medzinárodne renomovanými lektormi:
Ove Rishøj Jensen, EDN, Dánsko
Hanka Kastelicová, HBO Europe, Česká republika
Jesper Osmund, scenárista, dramaturg a strihač, Dánsko

Uzávierky prihlasovania:
31.7.2015 (s projektom – seminár a workshop)
24.8.2015 (bez projektu – ina seminár)

Viac informáciíprihlasovací formulár

More information and application form

\"\"