DOX IN VITRO
Medzinárodný seminár & workshop

8.- 9. september 2015
Kursalon, Piešťany

Organizátori:
Cinematik Piešťany
European Documentary Network (EDN)
Creative Europe Desk Slovensko

DOX IN VITRO (dokumentárne projekty v skúmavke), je dvojdňový seminár a workshop, tematicky zameraný na fázu vývoja dokumentárnych projektov. Hlavným partnerom a odborným garantom projektu je European Documentary Network (EDN). Je určený mladým a začínajúcim producentom a tvorcom dokumentárnych filmov zo Slovenska a zo susediacich štátov. EDN poskytne po skončení podujatia vybraným projektom ďalšie možnosti prezentácie projektov na európskych fórach, ktoré spoluorganizuje.

DETAILNÝ PROGRAM SEMINÁRA 
(UTOROK 8. september 2015)

Seminár sa zameria na stavbu príbehov dokumentárnych filmov a na dôležité prvky ich naratívnej konštrukcie. Predstaví prístup renomovanej televíznej spoločnosti ku koprodukciám s nezávislými producentmi.

09:00 Registrácia

09:30 Privítanie a úvod

09.45 Konštrukcia dokumentárneho príbehu
Dramaturg a strihač Jesper Osmund a filmový konzultant Ove Rishøj Jensen porozprávajú o zásadných úvahách dôležitých pri stavbe dokumentárneho filmu a TV príbehov. Nebude to bežný pohľad na príbehovú štruktúru dokumentárnych filmov, ktorý sa sústreďuje na postavy, naratívne oblúky, zasadenie a východisko príbehu a jeho „vyvrcholenie“. Majú v úmysle priniesť odlišný pohľad na to, čo základné prvky tvorby dokumentárneho filmu skutočne sú. Svoju prezentáciu vybudujú na príkladoch scén a úryvkov zo súčasných dokumentárnych filmov.

11:30 Prestávka na kávu

12.00 Tvorba dobrých festivalových stratégií
Ako by mali festivaly propagovať a predávať váš film? Ktoré sú tie “najužitočnejšie” festivaly pre dokumentaristov? Ktoré festivaly sú tie najlepšie pre získavanie profesionálnych kontaktov v rámci odvetvia? A ktoré festivaly sú prioritne zamerané na laické publikum? Počas hodinovej prednášky Ove Rishøj Jensen odprezentuje všeobecné úvahy dôležité pri plánovaní festivalovej stratégie a vypichne dôležité filmové festivaly a ich špecifiká.

13.00 Prestávka na obed

14.00 Zodpovedný dramaturg (commissioning editor) a tvorivý proces
Hanka Kastelicová vás vezme do “zákulisia” svojej práce zodpovednej dramaturgičky pre HBO Europe. Prostredníctvom prípadových štúdií troch projektov, ktoré vybrala pre HBO objasní: prečo vybrala práve ten konkrétny projekt a čo ju k tomu viedlo, aký bol jej tvorivý vklad a ako prebiehala tímová práca na takomto projekte a ako sa pôvodne prezentovaná idea projektu menila a vyvíjala a čo z nej v dokončenom filme zostalo? A ešte omnoho viac.

15:30 Coffee break

16:00 Ako začať na európskom filmovom trhu
Ove Rishøj Jensen porozpráva o tréningových programoch zameraných na vývoj projektov, prezentáciu (pitching sessions) a iných skratkách, ktoré môžu pri vstupe na medzinárodný trh dokumentárnych filmov pomôcť. Z tejto časti seminára si účastník odnesie množstvo dôležitých tipov a rád pre svoju budúcu kariéru v dokumentárnom filme.

17:00 Záver seminára

 

\"\"