16.- 17. september 2016
Kursalon, Piešťany
 
Organizátori:
Cinematik Piešťany
European Documentary Network (EDN)
Creative Europe Desk Slovensko
 
Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.
 
Detailed programme of the first day (16.9.2016, seminar) in English
 
DOX IN VITRO (dokumentárne projekty v skúmavke), je dvojdňový seminár a workshop, tematicky zameraný na fázu vývoja dokumentárnych projektov. Hlavným partnerom a odborným garantom projektu je European Documentary Network (EDN). Je určený mladým a začínajúcim producentom a tvorcom dokumentárnych filmov zo Slovenska a zo susediacich štátov. EDN poskytne po skončení podujatia vybraným projektom ďalšie možnosti prezentácie projektov na európskych fórach, ktoré spoluorganizuje.
 
SEMINÁR (16. september 2016) – detailný program nájdete dole.
Seminár sa zameria na stavbu príbehov dokumentárnych filmov a na dôležité prvky ich naratívnej konštrukcie. Predstaví prístup renomovanej televíznej spoločnosti ku koprodukciám s nezávislými producentmi.
 
Lektori:
Ove Rishøj Jensen, EDN, Dánsko
Beate Thalberg, ORF/3sat, Rakúsko
Brian Hill, režisér a scenárista, Century Films, Veľká Británia
 
Uzávierka prihlasovania:
8.9.2016 (bez projektu – iba seminár)
 
Viac informácií a prihlasovací formulár

More information and application form

 
DOX IN VITRO
Program  seminára
(16. september 2016)
 
09:00 Registrácia
 
09:15 Privítanie a úvod
 
09.30 Dosah vášho filmu a distribučné stratégie
V priebehu posledného desaťročia sa distribúcia dokumentárnych filmov posunula najmä vďaka množstvu nových príležitostí: kino na požiadanie (Cinema on Demand), crowd funding, OTT operátori (Over The Top content – telekomunikačný provider poskytuje do domácností viac služieb cez jednu IP adresu, napr.: platenú televíziu, VoD, internetovú televíziu), VoD, vzdelávacia kinodistribúcia a mnoho ďalších. V súčasnosti tak existuje množstvo nových spôsobov ako priviesť dokumentárny film k rôznym cieľovým skupinám. Avšak mnohé nové možnosti prinášajú so sebou zvýšenú komplexnosť pri vytváraní efektívnych stratégií uvádzania filmu a realizácii distribučných plánov. Počas tejto prednášky predstavíme metodiku distribučných stratégií a uvedieme príklady úspešných uvedení nových dokumenárnych filmov. Cieľom prednášky je inšpirovať a umožniť tak lepšie plánovať uvedenie nového filmu. 
 
10:30 Prestávka na kávu
 
11.00 Spolupráca s ORF
Beate Thalberg je zodpovednou dramaturgičkou v rakúskej verejnoprávnej televízii ORF. Počas svojej prezentácie vám umožní nahliadnuť do jej procesu výberu dokumentárnych projektov. Takisto aj načrtne ako by potenciálne mohla ORF spolupracovať na financovaní vášho dokumentárneho filmu.
 
12.30 Prestávka na obed
 
13.30 Projekcia filmu: The Confessions of Thomas Quick (r. Brian Hill, 2015, GB, 95 min.)
 
15:00 Prestávka na kávu
 
15:30 Master Class: Brian Hill
Režisér Brian Hill je jedným z najvýraznejšícj britských dokumentaristov. Počas Master Classu bude hovoriť o práci na jeho zatiaľ poslednom filme The Confessions of Thomas Quick. 
Nevyhne sa však ani predošlým dielam The Not Dead a Feltham Sings. Predstaví metódu, pri ktorej využíva zinscenované situácie za účelom zachytenia vnútorných pocitov svojich postáv.
 
17:00 Záver seminára
 
\"\"