16.- 17. september 2016
Kursalon, Piešťany

 

Organizátori:

Cinematik Piešťany
European Documentary Network (EDN)
Creative Europe Desk Slovensko
 
Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.
 

More information in English and application form dowlnload

DOX IN VITRO (dokumentárne projekty v skúmavke), je dvojdňový seminár a workshop, tematicky zameraný na fázu vývoja dokumentárnych projektov. Hlavným partnerom a odborným garantom projektu je European Documentary Network (EDN). Je určený mladým a začínajúcim producentom a tvorcom dokumentárnych filmov zo Slovenska a zo susediacich štátov. EDN poskytne po skončení podujatia vybraným projektom ďalšie možnosti prezentácie projektov na európskych fórach, ktoré spoluorganizuje.

SEMINÁR (16. september 2016)
Seminár sa zameria na stavbu príbehov dokumentárnych filmov a na dôležité prvky ich naratívnej konštrukcie. Predstaví prístup renomovanej televíznej spoločnosti ku koprodukciám s nezávislými producentmi.

WORKSHOP (17. september 2016) – PRIHLASOVANIE UKONČENÉ
Workshop je vašou príležitosťou vyvíjať svoj dokumentárny projekt pod vedením renomovaných medzinárodných odborníkov v oblasti dokumentu. Získate podnety a spätnú väzbu k dôležitým rozhodnutiam týkajúcim sa ďalšieho vývoja, vrátane naratívnej štruktúry, vizuálneho štýlu a potenciálnych možností financovania. Celý tento proces prebieha v malých skupinách pod tvorivým dohľadom medzinárodných profesionálov.

Lektori:
Ove Rishøj Jensen
, EDN, Dánsko
Beate Thalberg, ORF/3sat, Rakúsko
Brian Hill, režisér a scenárista, Century Films, Veľká Británia

Uzávierky prihlasovania:
15.8.2016 (s projektom – seminár a workshop)
8.9.2016 (bez projektu – iba seminár)

Viac informácií a prihlasovací formulár

More information and application form

\"\"