Výzva pre dokumentaristov, ktorí hľadajú najúčinnejšie cesty vývoja svojho projektu!
Pripravili sme pre Vás medzinárodný workshop a kvalitné modelové pitching fórum so zahraničnými expertmi.
Podujatie sa uskutoční 12. – 13. 9. 2021,  Hotel Park Avenue, Piešťany.
 

DOX IN VITRO je workshop zameraný na mladých producentov a dokumentaristov zo Slovenska a strednej Európy, ktorí sa chcú predstaviť „skutočnému svetu“ európskeho filmového trhu dokumentárnych filmov. Zameriava sa na vývoj dokumentárnych filmov pod vedením skúsených lektorov a podčiarkuje dôležitosť a nevyhnutnosť koprodukcií v dnešnom svete dokumentárneho priemyslu.
 
Prezentácie popredných medzinárodných expertov budú zamerané na základné aspekty rozprávania príbehov, aby boli schopné \“cestovať\“ a zaujať široké medzinárodné publikum. Patria sem rôzne kreatívne prístupy k rozprávaniu dokumentárnych filmov a úvahy o európskom trhu  dokumentárnych filmov.
 
DOX IN VITRO je vašou príležitosťou rozvinúť svoj  dokumentárny projekt. Budete pracovať v malých skupinkách pod vedením popredných medzinárodných odborníkov na dokumentárne filmy. Každému projektu bude venovaná individuálna pozornosť a dostane podrobný feedback – mnohé cenné rady ohľadom vývoja, naratívnej štruktúry, vizuálneho štýlu a potenciálnych možností financovania.

INFORMÁCIE O EXPERTOCH NA ROK 2021

 
AKO SA PRIHLÁSIŤ / DEADLINY
 
Prosím, uistite sa, že vaša prihláška obsahuje nasledujúce:
– synopsa & treatment
– predpokladaný rozpočet
– výrobný plán a predpokladaný termín dokončenia
– krátke predstavenie spoločnosti / CV kreatívneho tímu; režisér, producent
 
Vizuálny materiál môžete prikladať elektronicky, zahrnutím odkazu na predchádzajúcu prácu / pilot / trailer.
 
PRIHLÁSTE SA NA:
Prihláška
 
UZÁVIERKA PRIHLASOVANIA:
Účastníci s projektom (v angličtine): 16. august 2021
Účastníci bez projektu (ako účastník na workshope): 30. august 2021
 
Účastnícky poplatok za workhop
SLOVENSKÍ ÚČASTNÍCI POPLATOK ZA WORKSHOP NEPLATIA
 
Viac info
 
Kontakt    
\"\"