11. – 12. 9. 2022,  Hotel Park Avenue, Piešťany, Slovensko

DOX IN VITRO je workshop zameraný na mladých producentov a dokumentaristov zo Slovenska a strednej Európy, ktorí sa chcú predstaviť „skutočnému svetu“ európskeho filmového trhu dokumentárnych filmov. Zameriava sa na rozvoj dokumentárnych filmov pod vedením skúsených lektorov a podčiarkuje dôležitosť a nevyhnutnosť koprodukcií v dnešnom svete dokumentárneho priemyslu.

Prezentácie popredných medzinárodných expertov budú zamerané na základné aspekty rozprávania príbehov, aby boli schopné \“cestovať\“ a zaujať široké medzinárodné publikum. Patria sem rôzne kreatívne prístupy k rozprávaniu dokumentárnych filmov a úvahy o európskom trhu  dokumentárnych filmov.

DOX IN VITRO je vašou príležitosťou rozvinúť svoj  dokumentárny projekt. Budete pracovať v malých skupinkách pod vedením popredných medzinárodných odborníkov na dokumentárne filmy. Každému projektu bude venovaná individuálna pozornosť a dostane podrobný feedback – mnohé cenné rady ohľadom vývoja, naratívnej štruktúry, vizuálneho štýlu a potenciálnych možností financovania.

Experti na rok 2022

AKO SA PRIHLÁSIŤ / DEADLINY

Prosím, uistite sa, že vaša prihláška obsahuje nasledujúce:

– synopsa & treatment
– predpokladaný rozpočet
– výrobný plán a predpokladaný termín dokončenia
– krátke predstavenie spoločnosti / CV kreatívneho tímu; režisér, producent

Vizuálny materiál môžete prikladať elektronicky, zahrnutím odkazu na predchádzajúcu prácu / pilot / trailer.

PRIHLÁSTE SA NA:

Prihláška

UZÁVIERKA PRIHLASOVANIA:

Účastníci s projektom (v angličtine): 16. august 2022
Účastníci bez projektu (ako účastník na workshope): 30. august 2022

Účastnícky poplatok za workhop
SLOVENSKÍ ÚČASTNÍCI POPLATOK ZA WORKSHOP NEPLATIA

Viac info

Kontakt  

 

\"\"