8. – 9. 9. 2024,  Kino Fontána, Beethovenova 1, Piešťany

DOX IN VITRO je workshop zameraný na mladých producentov a dokumentaristov zo Slovenska a strednej Európy, ktorí sa chcú predstaviť „skutočnému svetu“ európskeho filmového trhu dokumentárnych filmov. Zameriava sa na rozvoj dokumentárnych filmov pod vedením skúsených lektorov a podčiarkuje dôležitosť a nevyhnutnosť koprodukcií v dnešnom svete dokumentárneho priemyslu.

Prezentácie popredných medzinárodných expertov budú zamerané na základné aspekty rozprávania príbehov, aby boli schopné \“cestovať\“ a zaujať široké medzinárodné publikum. Patria sem rôzne kreatívne prístupy k rozprávaniu dokumentárnych filmov a úvahy o európskom trhu  dokumentárnych filmov.

DOX IN VITRO je vašou príležitosťou rozvinúť svoj  dokumentárny projekt. Budete pracovať v malých skupinkách pod vedením popredných medzinárodných odborníkov na dokumentárne filmy. Každému projektu bude venovaná individuálna pozornosť a dostane podrobný feedback – mnohé cenné rady ohľadom vývoja, naratívnej štruktúry, vizuálneho štýlu a potenciálnych možností financovania.

Experti na rok 2024

AKO SA PRIHLÁSIŤ / DEADLINY

Prosím, uistite sa, že vaša prihláška obsahuje nasledujúce (v otvorenom dokumente, nie pdf):

– synopsa & treatment (max 2 strany, doc)
– predpokladaný rozpočet (xcl)
– výrobný plán a predpokladaný termín dokončenia (doc, xcl)
– krátke predstavenie spoločnosti / CV kreatívneho tímu; režisér, producent (doc)

Link – vizuálny materiál môžete prikladať elektronicky, zahrnutím odkazu na predchádzajúcu prácu / pilot / trailer. Obrázok/fotka – vizuál filmu (jpg)

PRIHLÁSTE SA NA:

Prihláška

UZÁVIERKA PRIHLASOVANIA:

Účastníci s projektom (v angličtine): 15. august 2024
Účastníci bez projektu (ako účastník na workshope): 30. august 2024

Účastnícky poplatok za workhop
SLOVENSKÍ ÚČASTNÍCI POPLATOK ZA WORKSHOP NEPLATIA

Viac info

Kontakt